نوشته ها

خبرنامه بیست و یکم شهریور ماه

كنترل وزن تخم مرغ

  • كنترل زود به زود وزن تخم مرغ هر گله و در صورت نياز تغيير دادن جيرة غذايي به منظور دستيابي به بهترين وزن تخممرغ ضروري است.
  • در صورتي‌كه تخم مرغ ريزتر مطلوب باشد كنترل وزن تخم مرغ بايستي از سنين پايين شروع شود.
  • كنترل وزن تخم مرغ قابل دستيابي است با محدود كردن مصرف اسيدهاي امينه و اطمينان از اينكه مصرف دان خيلي بالا نباشد (با كنترل دماي محيط قابل دستيابي است).
  • تا سن ۳۵ هفتگي هر دو هفته يكبار وزن‌كشي تخم مرغ و كنترل آن را انجام دهيد و پس از آن هر ۵ هفته يكبار اين كار انجام شود. شروع كنترل وزن تخم مرغ را زماني آغاز كنيد كه ميانگين وزن تخم مرغ حدود ۲ گرم از وزن هدف فاصله داشته باشد.

كنترل دماي محيط در سالن

  • هر دو هفته يك درجة سانتيگراد دما را افزايش دهيد تا به دماي ۲۵ درجة سانتيگراد رسيده البته با فرض اينكه سيستم تهويه قادر به تأمين هوا مورد نياز در اين درجة حرارت باشد.
  • دماي پايين تر سالن مصرف بيشتر دان را در پي خواهد داشت و اين نيز اثر معكوس در كنترل وزن تخم مرغ و همچنين در بازده (ضريب تبديل) دان و به علاوه در وزن بدن مرغان بالغ را دارد.
  • يك دماسنج براي اندازگيري دماي داخل قفس نصب كنيد. دما در راهروهاي بين فقسه ها به شكل قابل توجهي سردتر از دماي داخل قفس است، بويژه در سيستم های قفسي كه كود روي نوارها انباشته مي ماند.

 

 

مرغ و تخم مرغ به زودی گران می‌شود

محمد یوسفی، مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی: در آینده نزدیک و با اعلام وزارت صنعت در رابطه با ارز کنجاله سویا، قیمت مرغ، تخم‌مرغ، جوجه یکروزه و سایر مواد پروتئینی افزایش خواهد داشت. این افزایش قیمت باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید مرغ و تخم مرغ می شود و این تفاوت قیمت را مردم باید بپردازند

پاسخی بگذارید :