نوشته ها

خبرنامه سی ام فروردین ماه

آب

جوجه ها مقداری آب تولید می کنند که از طریق دستگاه تنفسی وارد محیط می گردد. این آب باید از طریق سیستم تهویه حذف گردد. یک جوجه ۵/۲ کیلوگرمی در حدود ۵/۷ کیلوگرم آب در طول دوره پرورش می نوشد که از این مقدار در حدود ۷/۵ کیلوگرم آن به داخل اتمسفر سالن بازگردانده می شود. این شاخص برای ۱۰۰۰ جوجه برابر ۵۷ تن آب می باشد. این آب بارگذاری شده در محیط سالن باید از طریق سیستم تهویه حذف گردد. اگر مصرف آب به هر دلیلی آفزایش یابد نیازمندی جهت حذف رطوبت نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

 

استرس گرمایی

درجه حرارت طبیعی بدن جوجه های گوشتی در حدود ۴۱ درجه سانتیگراد است. زمانی که درجه حرارت محیط زیست به بالای ۳۵ درجه سانتیگراد می رسد جوجه ها در حقیقت وارد استرس گرمایی شده اند.

تنظیم درجه حرارت بدن جوجه ها از دو طریق صورت می گیرد:

دفع حرارت محسوس و غیر محسوس. در بین درجه حرارت بین ۱۳ تا ۲۵ درجه حرارت سانتیگراد دفع درجه حرارت محسوس رخ داده که ممکن است از طریق همرفتی و یا تشعشع به هوای سرد محیط صورت پذیرد. زمانی که درجه حرارت به بالای ۳۱ درجه سانتیگراد افزایش می یابد دفع گرما از طریق نامحسوس رخ داده که این امر از طریق تبخیر آب از سطح ششها و یا له له زدن مرغ و افزایش نرخ تنفسی صورت می گیرد. ارتباط بین ۲ راه از دست دادن گرما و درجه حرارت محیط زیست در جدول زیر نشان داده شده است.

درجه حرارت محیط زیست درصد از دست دادن گرما
محسوس (تشعشع و همرفتی) نامحسوس (تبخیر)
۲۵ ۷۷ ۲۳
۳۰ ۷۴ ۲۶
۳۵ ۱۰ ۹۰

 

 

تکرار هجوم مرغداران و گرانی جوجه

در حالی که نمایندگان بخش خصوصی، مرغداران را از هجوم برای خرید جوجه قبل از ایام خاص، منع می‌کنند، اما همچنان این سناریو تکرار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایانا، قیمت جوجه یکی از نقاط مورد اختلاف بین تولیدکنندگان این نهاده و پرورش‌دهندگان مرغ تلقی می‌شود. البته نمایندگان این دو گروه با برگزاری جلسات متوالی در نهایت به یک جمع‌بندی رسیدند که طی آن قرار شد نرخ این محصول بین یک‌هزار و ۷۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ تومان باشد.

اتفاقا در همین جلسات که همیشه مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور داشت، بر این امر تاکید می‌کرد که نباید مسیر بازار را به سمتی هدایت کرد که پای سازمان‌های نظارتی به این موضوع باز شود. زیرا این به نفع هیچ یک از دو گروه نیست. اگرچه قیمت مورد توافق، به تولیدکنندگان جوجه یکروزه ابلاغ شد، اما مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی سه ماه پیش از بدقولی مرغ مادری‌ها بعد از حصول توافق خبر داد و گفت: متأسفانه با وجود اینکه ماه بهمن از نیمه گذشت، اما همچنان قیمت جوجه یکروزه بالا است.

پاسخی بگذارید :