محصولات

 

کنسانتره ۲/۵ % غنی شده مرغ گوشتی

شرکت صنعت تاج دانه صبا با هدف دستیابی مرغداران محترم به حداکثر بهره وری با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و قابلیت...
ادامه مطلب
 

کنسانتره ۵% غنی شده مرغ گوشتی

شرکت صنعت تاج دانه صبا با هدف دستیابی مرغداران محترم به حداکثر بهره وری با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و قابلیت...
ادامه مطلب
 

کنسانتره ۵% غنی شده مرغ تخمگذار

این کنسانتره طوری طراحی و فرموله گردیده است که در هر مرحله با تامین مواد مغذی کلیه نیازهای پرنده را تامین میکند در...
ادامه مطلب
 

پری استارتر پاور چیک

تحقیقات نشان داده در پرورش جوجه گوشتی، هفته اول پرورش دارای اهمیت ویژه ای می باشد. چرا که وزن گیری مناسب در پایان...
ادامه مطلب
 

پیش دان

مزایای استفاده از دان آماده : ۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره ۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک را...
ادامه مطلب
 

میان دان

مزایای استفاده از دان آماده : ۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره ۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک را...
ادامه مطلب
 

پس دان ۱

مزایای استفاده از دان آماده : ۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره ۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک را...
ادامه مطلب
 

پس دان ۲

مزایای استفاده از دان آماده : ۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره ۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک را...
ادامه مطلب