مقالات

برنامه های نوردهی و خاموشی درجوجه های گوشتی

برنامه نوری توسط بسیاری از پرورش دهندگان جوجه گوشتی با موفقیت به کارگرفته شده و ضمن کاهش مرگ و میر جوجه ها ، بهبود ضریب تبدیل غذایی و تامین رشد بهتر سبب کاهش هزینه های تولید شده است این برنامه به خصوص...
ادامه مطلب

اسيد آمينه

چكيده به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف اسيدهاي آمينه ليزين و متيونين برعملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی آزمايشی با استفاده از ۴۳۲ جوجه نر يك روزه گوشتي از سويه راس در قالب طرح كاملاً تصادفي به صورت آزمايشات فاكتوريل با...
ادامه مطلب


راهنمای مدیریت پرورش جوجه گوشتی

راهنمای مدیریت پرورش جوجه گوشتی انتخاب محل مرغداری: محل مزارع گوشتی باید به نحوی انتخاب شود که در اطراف آن تراکم واحدهای مرغداری کم باشد. این مطلب نه فقط در مورد مزارع مرغداری بلکه در مورد مراکز جوجه کشی، کارخانه‌های ساخت دان،...
ادامه مطلب