پیش دان

مشخصات محصول

توضیحات

  • مزایای استفاده از دان آماده :

۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره
۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک را در جیره های کم انرژی افزایش دهد
۳ – انرژی مصرف شده جهت مصرف خوراک را کاهش میدهد
۴ – شانس پرنده برای انتخاب اجزای خوراکی جیره که ممکن است منجر به عدم تعادل مواد مغذی شود،کمتر است

  • آنالیز

 

آنالیز پیش دان
انرژی (کیلو کالری بر کیلو گرم) ۲۸۰۰
پروتئین % ۱۹/۵
کلسیم % ۰/۹۸
فسفر قابل دسترس % ۰/۴۹
لیزین % ۱/۳۵
متیونین+ سیستئین % ۰/۹
سدیم % ۰/۱

 

  • مواد تشکیل دهنده:

کنجاله سویا، ذرت، گلوتن ذرت، مکمل های معدنی و ویتامینه، کولین کلراید، متیونین، لیزین، ترئونین، مولتی آنزیم، فیتاز،  محرک رشد (پروبیوتیک و پربیوتیک)، اشتها آور گیاهی، روغن گیاهی، پودر صدف، دی و منو کلسیم فسفات، توکسین بایندر، آنتی اکسیدان و سایر افزودنیهای مجاز در جیره طیور

  • زمان مصرف:

از ۸ تا ۱۵ روزگی

  • میزان مصرف:

۴۰۰ گرم به ازای هر قطعه مرغ

  • نوع بسته بندی:

کیسه های ۴۰ کیلوگرمی

  • نگهداری:

در دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد (خشک و خنک) بر روی پالت به مدت ۴ ماه