کنسانتره ۲/۵ % غنی شده مرغ گوشتی

مشخصات محصول

نام کامل محصول شرکت صنعت تاج دانه صبا با هدف دستیابی مرغداران محترم به حداکثر بهره وری با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و قابلیت هضم بالا و آخرین دستاوردهای علمی تغذیه اقدام به تولید کنسانتره های مختلف نموده است. با توجه به اینکه در نقاط مختلف ایران بیشتر از دو نژاد راس و کاب جهت جوجه ریزی استفاده می شود جیره های پیشنهادی ارائه شده توسط شرکت بر اساس احتیاجات غذایی این دو نژاد می باشد لذا از مرغداران محترمی که از دیگر نژادها جهت جوجه ریزی استفاده می کنند خواهشمند است با واحد تغذیه این شرکت جهت تنظیم جیره بر اساس درخواست تماس حاصل فرمایند.

توضیحات

شرکت صنعت تاج دانه صبا با هدف دستیابی مرغداران محترم به حداکثر بهره وری با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و قابلیت هضم بالا و آخرین دستاوردهای علمی تغذیه اقدام به تولید کنسانتره های مختلف نموده است. با توجه به اینکه در نقاط مختلف ایران بیشتر از دو نژاد راس و کاب جهت جوجه ریزی استفاده می شود جیره های پیشنهادی ارائه شده توسط شرکت بر اساس احتیاجات غذایی این دو نژاد می باشد لذا از مرغداران محترمی که از دیگر نژادها جهت جوجه ریزی استفاده می کنند خواهشمند است با واحد تغذیه این شرکت جهت تنظیم جیره بر اساس درخواست تماس حاصل فرمایند.

  • آنالیز:
آنالیز کنسانتره ۲/۵ % غنی شده مرغ گوشتی
انرژی (کیلوکالری بر کیلوگرم) ۱۰۰
پروتئین % ۸
کلسیم % ۱۶
فسفر قابل دسترس % ۸
لیزین % ۴.۵
متیونین+ سیستئین % ۶

 

  • مواد تشکیل دهنده:

کنجاله سویا، ذرت، گلوتن ذرت، مکمل های معدنی و ویتامینه، کولین کلراید، متیونین، لیزین، ترئونین، مولتی آنزیم، فیتاز، محرک رشد، اشتها آور گیاهی، پودر صدف، دی و مونو کلسیم فسفات، توکسین بایندر، آنتی اکسیدان و سایر افزودنیهای مجاز در جیره طیور

  • زمان مصرف:

قابل استفاده از یک روزگی تا زمان کشتار
شرکت پیشنهاد می کند برای کسب حداکثر نتایج عملکردی، در هفته اول پرورش (۱ تا ۷ روزگی) از پری استارتر (پاور چیک) شرکت صنعت تاج دانه صبا استفاده نمائید.

  • میزان مصرف:

۲۵ کیلو گرم به ازای هر تن خوراک جوجه های گوشتی

  • نحوه مصرف:

مطابق جیره های پیشنهادی ارائه شده توسط شرکت صنعت تاج دانه صبا
توجه فرمائید در صورت استفاده از سایر نژادهای جوجه گوشتی جهت جوجه ریزی یا استفاده از سایر اقلام خوراکی متفاوت در جیره های پیشنهادی خواهشمند است با واحد تغذیه این شرکت جهت تنظیم جیره بر اساس درخواست تماس حاصل فرمائید.

  • نوع بسته بندی:

کیسه های کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمی

  • نگهداری:

در دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد (خشک و خنک) بر روی پالت به مدت ۴ ماه

  • جیره پیشنهادی:

کنسانتره ۲/۵% غنی شده مرغ گوشتی نژاد راس
کنسانتره ۲/۵ % غنی شده مرغ گوشتی نژاد کاب

 

جیره پیشنهادی کنسانتره ۲/۵% غنی شده مرغ گوشتی نژاد راس

جیره بدون روغن
مواد تشکیل دهنده
(کیلو گرم در تن)
۱ تا ۷ روزگی ۸ تا ۲۱ روزگی ۲۲ تا ۴۲ روزگی ۴۲ تا پایان کشتار
ذرت ۵۷۷ ۶۰۲ ۶۷۰ ۷۲۳
سویا ۳۸۳ ۳۶۳ ۲۹۵ ۲۴۲
صدف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کنسانتره ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با روغن
مواد تشکیل دهنده
(کیلو گرم در تن)
۱ تا ۷ روزگی ۸ تا ۲۱ روزگی ۲۲ تا ۴۲ روزگی ۴۲ تا پایان کشتار
ذرت ۵۷۰ ۵۸۷ ۶۴۹ ۶۹۵
سویا ۳۸۵ ۳۶۸ ۳۰۴ ۲۵۵
روغن ۵ ۱۰ ۱۲ ۱۵
صدف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کنسانتره ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با گندم بدون روغن
مواد تشکیل دهنده
(کیلو گرم در تن)
۱ تا ۷ روزگی ۸ تا ۲۱ روزگی ۲۲ تا ۴۲ روزگی ۴۲ تا پایان کشتار
ذرت ۵۷۷ ۵۱۵ ۵۴۵ ۵۹۷
گندم ——— ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۵۰
سویا ۳۸۳ ۳۵۰ ۲۷۰ ۲۱۸
صدف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کنسانتره ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با گندم و روغن
مواد تشکیل دهنده
(کیلو گرم در تن)
۱ تا ۷ روزگی ۸ تا ۲۱ روزگی ۲۲ تا ۴۲ روزگی ۴۲ تا پایان کشتار
ذرت ۵۷۰ ۴۹۵ ۵۲۵ ۵۷۱
گندم ——— ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۵۰
سویا ۳۸۵ ۳۶۰ ۲۸۰ ۲۲۹
روغن ۵ ۱۰ ۱۰ ۱۵
صدف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کنسانتره ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره پیشنهادی کنسانتره ۲/۵ % غنی شده مرغ گوشتی نژاد کاب

جیره بدون روغن
مواد تشکیل دهنده
(کیلو گرم در تن)
۱ تا ۱۰ روزگی ۱۱ تا ۲۲ روزگی ۲۳ تا ۴۲ روزگی بیش از ۴۲ روزگی
ذرت ۶۲۰ ۶۸۳ ۷۲۰ ۷۴۲
سویا ۳۴۳ ۲۸۵ ۲۴۸ ۲۲۶
صدف ۷ ۷ ۷ ۷
کنسانتره ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با روغن
مواد تشکیل دهنده
(کیلو گرم در تن)
۱ تا ۱۰ روزگی ۱۱ تا ۲۲ روزگی ۲۳ تا ۴۲ روزگی بیش از ۴۲ روزگی
ذرت ۶۱۰ ۶۵۹ ۶۹۲ ۷۱۵
سویا ۳۴۸ ۲۹۷ ۲۶۱ ۲۳۸
روغن ۵ ۱۲ ۱۵ ۱۵
صدف ۷ ۷ ۷ ۷
کنسانتره ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با گندم بدون روغن
مواد تشکیل دهنده
(کیلو گرم در تن)
۱ تا ۱۰ روزگی ۱۱ تا ۲۲ روزگی ۲۳ تا ۴۲ روزگی بیش از ۴۲ روزگی
ذرت ۶۲۰ ۵۷۸ ۵۹۴ ۶۱۹
گندم ——– ۱۲۵ ۱۵۰ ۱۵۰
سویا ۳۴۳ ۲۶۵ ۲۲۴ ۱۹۹
صدف ۷ ۷ ۷ ۷
کنسانتره ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با گندم و روغن
مواد تشکیل دهنده
(کیلو گرم در تن)
۱ تا ۱۰ روزگی ۱۱ تا ۲۲ روزگی ۲۳ تا ۴۲ روزگی بیش از ۴۲ روزگی
ذرت ۶۱۰ ۵۵۶ ۵۶۵ ۵۹۱
گندم ——– ۱۲۵ ۱۵۰ ۱۵۰
سویا ۳۴۸ ۲۷۵ ۲۳۸ ۲۱۲
روغن ۵ ۱۲ ۱۵ ۱۵
صدف ۷ ۷ ۷ ۷
کنسانتره ۳۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید