کنسانتره ۵% غنی شده مرغ گوشتی

مشخصات محصول

توضیحات

شرکت صنعت تاج دانه صبا با هدف دستیابی مرغداران محترم به حداکثر بهره وری با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و قابلیت هضم بالا و آخرین دستاوردهای علمی تغذیه اقدام به تولید کنسانتره های مختلف نموده است. با توجه به اینکه در نقاط مختلف ایران بیشتر از دو نژاد راس و کاب جهت جوجه ریزی استفاده می شود جیره های پیشنهادی ارائه شده توسط شرکت بر اساس احتیاجات غذایی این دو نژاد می باشد لذا از مرغداران محترمی که از دیگر نژادها جهت جوجه ریزی استفاده می کنند خواهشمند است با واحد تغذیه این شرکت جهت تنظیم جیره بر اساس درخواست تماس حاصل فرمایند.

  • آنالیز:
آنالیز کنسانتره ۵% غنی شده مرغ گوشتی
انرژی (کیلوکالری بر کیلوگرم) ۵۰۰
پروتئین % ۱۰
کلسیم % ۸
فسفر قابل دسترس % ۴
لیزین % ۳.۱
متیونین+ سیستئین % ۳

 

  • مواد تشکیل دهنده:

کنجاله سویا، ذرت، گلوتن ذرت، مکمل های معدنی و ویتامینه، کولین کلراید، متیونین، لیزین، ترئونین، مولتی آنزیم، فیتاز، محرک رشد، اشتها آور گیاهی، پودر صدف، دی و مونو کلسیم فسفات، توکسین بایندر، آنتی اکسیدان و سایر افزودنیهای مجاز در جیره طیور

  • زمان مصرف:

قابل استفاده از یک روزگی تا زمان کشتار
شرکت پیشنهاد می کند برای کسب حداکثر نتایج عملکردی، در هفته اول پرورش (۱ تا ۷ روزگی) از پری استارتر (پاور چیک) شرکت صنعت تاج دانه صبا استفاده نمائید.

  • میزان مصرف:

۵۰ کیلو گرم به ازای هر تن خوراک جوجه های گوشتی

  • نحوه مصرف:

مطابق جیره های پیشنهادی ارائه شده توسط شرکت صنعت تاج دانه صبا
توجه فرمائید در صورت استفاده از سایر نژادهای جوجه گوشتی جهت جوجه ریزی یا استفاده از سایر اقلام خوراکی متفاوت در جیره های پیشنهادی خواهشمند است با واحد تغذیه این شرکت جهت تنظیم جیره بر اساس درخواست تماس حاصل فرمائید.

  • نوع بسته بندی:

کیسه های کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمی

  • نگهداری:

در دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد (خشک و خنک) بر روی پالت به مدت ۴ ماه

  • جیره پیشنهادی:

کنسانتره ۵٪ غنی شده مرغ گوشتی نژاد راس
کنسانتره ۵٪ غنی شده مرغ گوشتی نژاد کاب

 

جیره پیشنهادی کنسانتره ۵% غنی شده مرغ گوشتی نژاد راس

جیره بدون روغن
مواد تشکیل دهنده(کیلو گرم برتن) ۱ تا ۷ روزگی ۸ تا ۲۱ روزگی ۲۲ تا ۴۲ روزگی ۴۲ تا پایان کشتار
ذرت ۵۶۰ ۵۹۰ ۶۶۲ ۷۱۵
سویا ۳۷۰ ۳۵۰ ۲۷۸ ۲۲۵
صدف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کنسانتره ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با روغن
مواد تشکیل دهنده(کیلو گرم برتن) ۱ تا ۷ روزگی ۸ تا ۲۱ روزگی ۲۲ تا ۴۲ روزگی ۴۲ تا پایان کشتار
ذرت ۵۵۰ ۵۷۲ ۶۴۰ ۶۸۷
سویا ۳۷۵ ۳۵۸ ۲۸۸ ۲۳۸
روغن ۵ ۱۰ ۱۲ ۱۵
صدف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کنسانتره ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با گندم بدون روغن
مواد تشکیل دهنده(کیلو گرم برتن) ۱ تا ۷ روزگی ۸ تا ۲۱ روزگی ۲۲ تا ۴۲ روزگی ۴۲ تا پایان کشتار
ذرت ۵۶۰ ۵۰۵ ۵۳۷ ۵۹۰
گندم ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۵۰
سویا ۳۷۰ ۳۳۵ ۲۵۳ ۲۰۰
صدف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کنسانتره ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با گندم و روغن
مواد تشکیل دهنده(کیلو گرم برتن) ۱ تا ۷ روزگی ۸ تا ۲۱ روزگی ۲۲ تا ۴۲ روزگی ۴۲ تا پایان کشتار
ذرت ۵۵۰ ۴۸۷ ۵۱۷ ۵۵۹
گندم ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۵۵
سویا ۳۷۵ ۳۴۳ ۲۶۳ ۲۱۱
روغن ۵ ۱۰ ۱۰ ۱۵
صدف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
کنسانتره ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید


جیره پیشنهادی کنسانتره ۵% غنی شده مرغ گوشتی نژاد کاب

جیره بدون روغن
مواد تشکیل دهنده(کیلو گرم برتن) ۱ تا ۱۰ روزگی ۱۱ تا ۲۲ روزگی ۲۳ تا ۴۲ روزگی بیش از ۴۲ روزگی
ذرت ۶۱۰ ۶۷۵ ۷۱۳ ۷۳۶
سویا ۳۲۳ ۲۶۸ ۲۳۰ ۲۰۷
صدف ۷ ۷ ۷ ۷
کنسانتره ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با روغن
مواد تشکیل دهنده(کیلو گرم برتن) ۱ تا ۱۰ روزگی ۱۱ تا ۲۲ روزگی ۲۳ تا ۴۲ روزگی بیش از ۴۲ روزگی
ذرت ۶۰۰ ۶۵۵ ۶۸۵ ۷۱۰
سویا ۳۲۸ ۲۷۶ ۲۴۳ ۲۱۸
روغن ۵ ۱۲ ۱۵ ۱۵
صدف ۷ ۷ ۷ ۷
کنسانتره ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با گندم بدون روغن
مواد تشکیل دهنده(کیلو گرم برتن) ۱ تا ۱۰ روزگی ۱۱ تا ۲۲ روزگی ۲۳ تا ۴۲ روزگی بیش از ۴۲ روزگی
ذرت ۶۱۰ ۵۷۲ ۵۸۷ ۶۱۰
گندم ۱۲۵ ۱۵۰ ۱۵۰
سویا ۳۲۳ ۲۴۶ ۲۰۶ ۱۸۳
صدف ۷ ۷ ۷ ۷
کنسانتره ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید

 

جیره با گندم و روغن
مواد تشکیل دهنده(کیلو گرم برتن) ۱ تا ۱۰ روزگی ۱۱ تا ۲۲ روزگی ۲۳ تا ۴۲ روزگی بیش از ۴۲ روزگی
ذرت ۶۰۰ ۵۵۰ ۵۶۱ ۵۸۳
گندم ۱۲۵ ۱۵۰ ۱۵۰
سویا ۳۲۸ ۲۵۶ ۲۱۷ ۱۹۵
روغن ۵ ۱۲ ۱۵ ۱۵
صدف ۷ ۷ ۷ ۷
کنسانتره ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
احتراماَ با توجه به عدم وجود نمک در کنسانتره لطفاَ به میزان لازم نمک اضافه نمائید