میان دان

مشخصات محصول

توضیحات

  • مزایای استفاده از دان آماده :

۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره
۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک را در جیره های کم انرژی افزایش دهد
۳ – انرژی مصرف شده جهت مصرف خوراک را کاهش میدهد
۴ – شانس پرنده برای انتخاب اجزای خوراکی جیره که ممکن است منجر به عدم تعادل مواد مغذی شود،کمتر است

  • آنالیز:

 

آنالیز میان دان
انرژی (کیلوکالری بر کیلوگرم) ۲۸۰۰
پروتئین % ۱۸
کلسیم % ۰/۹
فسفر قابل دسترس % ۰/۴
لیزین % ۱/۱
متیونین+ سیستئین % ۰/۸
سدیم % ۰/۱

 

  • مواد تشکیل دهنده:

کنجاله سویا، ذرت، گلوتن ذرت، مکمل های معدنی و ویتامینه، کولین کلراید، متیونین، لیزین، ترئونین، مولتی آنزیم، فیتاز، محرک رشد (پروبیوتیک و پربیوتیک)، اشتها آور گیاهی، روغن گیاهی، پودر صدف، دی و منو کلسیم فسفات، توکسین بایندر، آنتی اکسیدان و سایر افزودنیهای مجاز در جیره طیور

  • زمان مصرف:

از ۱۶ تا ۳۰ روزگی

  • میزان مصرف:

۱۵۰۰ گرم به ازای هر قطعه مرغ

  • نوع بسته بندی:

کیسه های ۴۰ کیلوگرمی

  • نگهداری:

در دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد (خشک و خنک) بر روی پالت به مدت ۴ ماه