برچسب

پری استارتر پاور چیک

 

پری استارتر پاور چیک

تحقیقات نشان داده در پرورش جوجه گوشتی، هفته اول پرورش دارای اهمیت ویژه ای می باشد. چرا که وزن گیری مناسب در...
ادامه مطلب