برچسب

پس دان ۱

 

پس دان ۱

مزایای استفاده از دان آماده : ۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره ۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک...
ادامه مطلب