برچسب

پس دان ۲

 

پس دان ۲

مزایای استفاده از دان آماده : ۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره ۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک...
ادامه مطلب