برچسب

پیش دان

 

پیش دان

مزایای استفاده از دان آماده : ۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره ۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک...
ادامه مطلب