برچسب

کنسانتره 5% غنی شده تخمگذار

 

کنسانتره ۵% غنی شده مرغ تخمگذار

این کنسانتره طوری طراحی و فرموله گردیده است که در هر مرحله با تامین مواد مغذی کلیه نیازهای پرنده را تامین میکند...
ادامه مطلب